Kontakty

EMVT s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Ostrava
E-mail: emvt@emvt.cz, l.zmijka@emvt.cz, emvt@gmail.com

Telefon: 596 623 021, 596 626 119
Mobil: 603 243 153
e-mail: emvt@emvt.cz
IČO: 25876571
DIČ: CZ25876571
Registrace: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 23 790
Zodpovědný vedoucí: Lumír Zmijka
e-mail: l.zmijka@emvt.cz
Telefon: 603 243 153